Tellus

Terra Mater ya da Tellus, Roma mitolojisinde tanrıların yaratıcısı olarak bilinir. Terra Mater ve Tellus Mater Latince'de Toprak Ana anlamına gelir.

Bazı dilbilimciler Hint-Avrupa dillerinde Terra ve Tellus kelimelerinin formüllü olarak "Tersa Tellus" yani "kuru toprak" anlamına geldiğine inanmaktadırlar. Eğer bu gerçekse, Tellus kelimesinin tarihi daha eski olması gerekir.

Oxford Klasik Sözlüğü'ne göre Terra, dört ana elementi (toprak, hava, su ve ateş) simgelemektedir. Tellus'u ise yeryüzünün koruyucu tanrısı ve yerkürenin bir uzantısı olarak ifade etmektedir. Ayrıca Yunan mitolojisindeki Gaia'ya karşılık gelir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.