Teğet

Teğet, iki geometrik cismin, birbirlerine sadece bir noktadan temas ettiklerinde oluşan geometrik durum. İngilizcede tangent olarak anılan terimin kökeni Latince tangere (dokunuş) kelimesidir.

Grafikteki görülen her noktada doğru, eğriye teğettir. Eğrinin belirtilen noktalardaki eğimi, eğrinin o noktadaki [dfdfdf[türev
Bir doğrunun bir parabole teğet olma durumu.

ine eşittir. Türevin pozitif, sıfır ve negatif olduğu noktalar sırasıyla yeşil, siyah ve kırmızı olarak gösterilmiştir.]]

Parabolün doğruya teğet olması

ax2+bx+c denklemiyle gösterilen bir parabol dx+e şeklindeki bir doğruya teğet ise aynı x ve y değerine sahip bir noktası vardır ve bu noktayı bulmak için öncelikle ax2+bx+c = dx+e eşitliğinden ax2+(b-d)x+c-e = 0 yazılır ve Δ = 0 eşitliğinden (b-d)2-4*a(c-e) = 0 denklemi kurularak teğet olan noktanın x ve y değeri bulunur.

Bir çemberin başka bir çembere teğet olması

Birbirinden farklı 4 çember. İlk şekilde çemberler birbirine iç teğet, ikinci şekilde ise çemberler birbirine dış teğettir.

Yarıçapı r1, merkezinin koordinatları (x1,y1) olan bir çemberle, yarıçapı r2, merkezinin koordinatları (x2,y2) olan bir çemberin birbirlerine teğet olmaları için : denklemini sağlamaları gerekir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.