Türkiye'deki asliye ticaret mahkemeleri

Türkiye'de asliye ticaret mahkemeleri, kanunlarda aksi belirtilmedikçe tüm ticari davalara, dava konusu şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın bakmakla görevli mahkemelerdir. Bir yerde asliye ticaret mahkemesi bulunması halinde, asliye hukuk mahkemelerinde görülen ticari davalar ile özel kanunlarda asliye ticaret mahkemelerinin görevli olduğu düzenlenen iş ve davalar, asliye ticaret mahkemelerinde görülür. Bir yerde birden fazla asliye ticaret mahkemesi bulunması halinde, iş durumuna göre Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu bu mahkemelerden biri veya birkaçını yalnızca Türk Ticaret Kanunundan ve diğer kanunlardan kaynaklanan deniz ticareti ve deniz sigortasına ilişkin davalara bakmakla görevlendirebilir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.