Türkiye'de engelli hakları

Engelli hakları, mevcut engel durumu nedeniyle engellilerin, engelsiz bireyler gibi eşit haklara erişiminin sağlanması için engellilere verilen pozitif ayrıcalık sağlayan haklara verilen genel ad.

Uluslararası Engelli Simgesi

Türkiye'de kanunen verilmesi zorunlu temel hizmetler

3 mayıs 2013 tarihli resmi gazete uyarınca, daha önceki bazı resmi tanımlarda geçen ; özürlü, sakat veya çürük (askere uygun değildir) gibi ibareler yerine engelli ibaresinin kullanılması kanuna bağlanmıştır [1]

Çevresel mimari erişim hakkı

Türkiye'de, belediyeler 572 sayılı kanun hükmünde kararname gereğince engellilere uygun düzenlemeleri standartlara uygun olarak yapmak zorundadır.[2] İmar Mevzuatına ulaşılabilirlikle (fiziksel engellerin kaldırılmasıyla) ilgili hükümler eklenmiştir. Buna göre, kaldırımlar, yaya yolları, konutlar ve umumi binalar engellilerin ulaşabilirliğine uygun olarak yapılmak durumundadır.

Ulaşım hakkı

Toplu taşımada engellilere bir takım indirimler uygulanmaktadır. Belediyeler ve belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve işletmeler otobüs benzeri karayolu üzerinden yapılan toplu taşıma araçlarında, %40 oranında özürlü olduğunu belgeleyen kişiler üzerinden %30 indirim uygulamak zorundadır.[3] Demiryolu ulaşımında %40 ve üzeri engellilere %50[4][4], %50 ve üzeri ağır engellilerden iste ücret talep edilmez.[5][5] Bazı havayolu şirketleri de, engelli yolculara indirim uygulamaktadır.[6]

Otomobillerde engelliler için yer alan sistem

Engelliler için özel araçlar

Ortapedik engelliler için araç alımlarına getirilerilen yasal kolaylıklar da sağlanmaktadır. Günlük ulaşımda engellinin ulaşım ihtiyacı için ithal edilen araçlardan hiçbir şekilde gümrük vergisi talep edilemez. H sınıfı sürücü belgesine sahip olan özürlüler yurt içinden aldıkları özel tertibatlı otomobillerde, katma değer vergisi indiriminden yararlanmakta ve taşıt alım vergisinden muaf tutulmaktadır. ortopedik engellilere otomobil tipi araç alımlarında engel durumuna göre araçı hareket ettirici düzenek yer alan (modifiye edilmiş) kullanıma uygun hale getirilmişedilmiş araçlardan Özel Tüketim Vergisi alınmaz.

Engellinin eğitim ve kültür hakkı

Ortaöğretimde, işitme engelli öğrenciler meslek liselerine sınavsız yerleştirilebilmektedir. Yüksek eğitim kurumuna girmeye hak kazanan öğrenciler, valilik bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan Başbakanlık Bursu ve yardımcı ders araç gereçlerin temini konusunda destek alabilir. Kredi ve Yurtlar Kurumu, %40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen öğrencilere öncelik tanır ve harç üzerinden %50 indirim yapar.[7] Halk Eğitim Merkezleri'nde çeşitli mesleki eğitim programı alan ve %40 ve üzeri engellilerden, herhangi br ücret alınmaz.

Devlet Tiyatroları, engellilerden ücret talep etmez.[8] Ayrıca engelli tiyatrosu, Kültür Bakanlığı'ndan maddi destek almaktadır. Özel tiyatro ve sinemalarda da engelliler için indirim uygulanmaktadır.[9]

Eğitim

31 Ağustos 2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları Ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair" Bakanlar Kurulu Kararında "Yükseköğretim programlarına kayıt veya kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, engellilik oranı kadar indirim yapılır." [10]

Ülke genelinde, Milli Eğitim Bakanlığı zihinsel özürlü çocukların eğitim uygulamaları yönetmeliğince düzenlenen eğitilebilir zihinsel engelliler meslek okulları bulunmaktadır.[11]

Açık öğretim ve Uzaktan öğretim programları

",, Anadolu Üniversitesi Senatosu kararı gereğince engelli oranı %40 ve daha fazla olan öğrenciler bu durumlarını engelli olduğuna dair "Sağlık Kurulu Raporu" ile belgelendirmek kaydıyla "Öğretim Gideri"ni ödemeyeceklerdir. ,,"[12] ",, Açıköğretim Fakültesine kayıt yaptıran öğrencilerden Atatürk Üniversitesi Yönetim Kurulu kararı gereğince özürlülük oranı % 40 ve daha fazla olan öğrencilerden “Açıköğretim Materyal Ücreti” alınmayacaktır. ,," [13]

İletişim hakkı

Özel iletişim vergileri ilgili kanunun maddesi gereği engellilerden talep edilmez bu sayede özel hizmet veren firmalar %50 ye varan indirimler yapabilmektedirler.

Türk Telekom, sabit telefonlar için %40 ve üzeri engelliler için indirimli Sosyal Tarife Paketi uygulamaktadır.[14] Cep telefonu operatör şirketleri de %40 ve üzeri engelliler için indirimler uygulamaktadır.[15][16][17] Sabit internet hatları için de engellilere indirim uygulanmaktadır.[18][19][19][20]

İş ve istihdam

ÖMSS (Özürlü Memur Seçme Sınavı)

3 Ekim 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik [21] gereği tüm kamu kurum ve kuruluşlarına özürlü memur alımları ÖMSS (Özürlü Memur Seçme Sınavı) ve lise mezunu olamamış adaylar için kura sistemi ile atamlar yapılacak olup.[22] ÖMSS yönetmeliği ile gelen yenilikler

 • - sınav iki yılda bir yapılacak olup, sınavın geçerlilik süresi iki yıldır.
 • - özürlü adayları için yaş sınırı yoktur.
 • - özürlünün alacağı puanla, atama öncesi kurumun belirleyeceği 5 kişiden oluşan bir atama onay komisyonu ile engellinin başvurduğu posizyona

engel durumunun uygun olup olmadığı değerlendirildikten sonra atama onayı olumlu veya olumsuz bir şekilde neticelendirilecektir.

engelli açısından iş kanunu maddeleriişveren açısından iş kanunu maddeleri
İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu (1) Madde 30 – (Değişik : 15/5/2008-5763/2 md.)

"İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.."[23]

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu (1) Madde 30 – (Değişik : 15/5/2008-5763/2 md.)

"..kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanır.."[23]

Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık

(Madde 101) Bu Kanunun 30 uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak özürlü ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için 1.700 TL para cezası verilir. Kamu kuruluşları da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulamaz.[23]

Engellilere uygulanan vergi indirimleri

Engelli vergi indirim işlemleri dilekçe örnekleriyle Vergi Dairesi Başkanlığı sitesinde yer almaktadır.

Girintili satır

Özel sektörde işçi olarak çalışan engellilere uygulanan vergi indirimleri [24]

yıllara göre1. derece %80 ve üzeri2. derece %60 ile 79 arası3. derece %40 ile 59 arası
2021[25] 1500 TL 860 TL 380 TL
2020[25] 1400 TL 790 TL 350 TL
2019[25] 1200 TL 650 TL 290 TL
2018[25] 1000 TL 530 TL 240 TL
2017[25] 900 TL 470 TL 210 TL
2016[25]900 TL460 TL210 TL
2015[25]880 TL440 TL200 TL
2013800 TL400 TL190 TL
2012770 TL380 TL180 TL
2011700 TL350 TL170 TL
2010680 TL330 TL160 TL
2009670 TL330 TL160 TL
2008600 TL300 TL150 TL
2007570 YTL280 YTL140 YTL
2006530 YTL265 YTL133 YTL
2005480 YTL240 YTL120 YTL
2004440.000.000220.000.000110.000.000
2003360.000.000180.000.00090.000.000

Özürlü hizmet erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan hizmet erbabında uygulama: Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu'nca tespit edilen çalışma gücü kayıp oranının asgari; olarak hesaplanan sakatlık indirimi, çalışanın ücret matrahından indirilmektedir. Sakatlık indiriminden yararlanacak birden fazla kişinin bulunması halinde, bu rakamlar, her biri için ayrı ayrı belirlenerek, indirim uygulanmasında toplu olarak dikkate alınmaktadır.

Kamuda çalışan engellilere uygulanan vergi indirimi

 • Emekli Sandığı'na bağlı çalışanlar için yıllık:[26]
  • Birinci derece sakat olanlarda 907 TL
  • İkinci derece sakat olanlarda 453 TL
  • Üçüncü derece sakat olanlarda 226 TL
 • Hizmet erbarının kalkınmada öncelikli yörede bulunulması halinde bu tutarlar sırasıyla:
  • Birinci derece sakat olanlarda 1.209 TL
  • İkinci derece sakat olanlarda 604 TL
  • Üçüncü derece sakat olanlarda 302 TL

Bu tutarlar yukarıda belirtilen hizmet erbabı için yıllık gelir vergisi matrahlarından indirilecek rakamları oluşturmaktadır.

Kendi işini kuran engellilere sağlanan kolaylıklar

 • Normal yörede faaliyette bulunulması halinde:
   • Birinci derece engelli serbest meslek erbabında: 707 TL
  • İkinci derece engelli serbest meslek erbabında: 453 TL
  • Üçüncü derece engelli serbest meslek erbabında: 226 TL
 • Kalkınmada öncelikli yörede faaliyette bulunulması halinde;
   • Birinci derece engelli serbest meslek erbabında:1.209 TL
   • İkinci derece engelli serbest meslek erbabında: 604 TL
  • Üçüncü derece engelli serbest meslek erbabında: 302 TL
 • Kendi işini kuran serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunması halinde durumuna göre, yukarıdaki rakamlara ilave olarak ayrıca özürlü kişi sayısı kadar hesaplanan miktar, bu mükelleflerin yıllık gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılacaktır.

Erken ve malülen emeklilik hakkı

Çalışabilir durumda ona engellinin fiziki ve fizyolojik niteliklerine bağlı olarak verilen sağlık raporundaki iş yapabilir % ortanına takabulen engellinin fiziki iş yapabilme kapasitesinin yanı sıra fizyolojik mukabiliyeti oranında malülen erken emekli olabilmesi sağlanılmaktadır. Normal sartlarda sağlıklı biri 25 yıllık işgünü sigorta primi yatırırken engellinin durumuna bağlı olarak en erken 15 yılda malülen emekli olabilmeksi söz konusu olmaktadır. Yanlış ödemiş olduğu prim hesabına göre aldığı emekli maaşı çalışıken aldığının %60 oranındadır. Hiç çalışmamış, çalışamaz durumdaki engellilere bağlanılan malüllük maaşı hakkı, Resmî Gazete'ye göre 200 TL'lik cüzzi bir miktardır.[27]

Engellinin çalışamağı süreler için geçmişe dönük sigorta primi ödemek hakkı talebi, ilgili mevzuatlarda kişi engelli olsun veya olmasın; çalışmasa bile yurt dışında kaldığı süreyi, anavatanına kesin dönüş yapacağını bildirdiği ve bunu resmileştirdiği zaman yurt dışında kalmış olduğu süreyi (süre sınırlaması olmaksızın) geçmişe dönük prim borçlanması olarak ödüye bilme hakkı ilgili mevzuatlarca sağlanılmıştır.

Türkiye'deki engellilerinde anayasanın eşitlik ilkesi gereği çalışamadıkları süreler için belli şartlar altında geçmişe dönük prim borçlanma haklarının sağlanması konusunda ilgili insan hakları dernekleri tarafından kamu davası açılarak bu hakkın kazanılması açısında talepte bulunması gerekmektedir. Bu konuda belli başlı birkaç derneğin öngörülen kamu davası içi önçalışma yaptığı öngörülmektedir.

Engelliler için Erken Emeklilik yıl gün şartları

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi3. derece ; %40 ile 59 arası2. derece %60 ile 79 arası1. derece %80 ve üzeri
05.08.1991 ve daha önce15 yıl ; 3600 gün15 yıl ; 3600 gün15 yıl ; 3600 gün
06.08.1991 ~ 05.08.199416 yıl ; 3760 gün15 yıl 8 ay ; 3680 gün15 yıl ; 3700 gün
06.08.1994 ~ 05.08.199717 yıl ; 3920 gün16 yıl 4 ay ; 3760 gün15 yıl ; 3600 gün
06.08.1997 ~ 05.08.200018 yıl ; 4080 gün17 yıl ; 3840 gün15 yıl ; 3600 gün
06.08.2000 ~ 05.08.200319 yıl ; 4240 gün17 yıl 8 ay ; 392015 yıl ; 3600 gün
05.08.2003 ~ 30.09.200820 yıl ; 4400 gün18 yıl ; 4000 gün15 yıl ; 3600 gün
Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi%40 ile 49 arası%50 ile 59 arası%60 ve üzeri
01.10.2008 ~ 31.12.200818 yıl ; 4 bin 100 gün16 yıl ; 3 bin 700 gün15 yıl ; 3 bin 700 gün
01.01.2009 ~ 31.12.200918 yıl ; 4 bin 200 gün16 yıl ; 3 bin 800 gün15 yıl ; 3 bin 800 gün
01.01.2010 ~ 31.12.201018 yıl ; 4 bin 300 gün16 yıl ; 3 bin 900 gün15 yıl ; 3 bin 900 gün
01.01.2011 ~ 31.12.201118 yıl ; 4 bin 400 gün16 yıl ; 4 bin gün15 yıl ; 3 bin 960 gün
01.01.2012 ~ 31.12.201218 yıl ; 4 bin 500 gün16 yıl ; 4 bin 100 gün15 yıl ; 3 bin 960 gün
01.01.2013 ~ 31.12.201318 yıl ; 4 bin 600 gün16 yıl ; 4 bin 200 gün15 yıl ; 3 bin 960 gün
01.01.2014 ~ 31.12.201418 yıl ; 4 bin 680 gün16 yıl ; 4 bin 300 gün15 yıl ; 3 bin 960 gün
01.01.2015'ten sonra15 yıl ; 4 bin 680 gün16 yıl ; 4 bin 320 gün15 yıl ; 3 bin 960 gün

Güncellenen haklar listesi

Özürlüler yasası ile ilgili mevzuat yayımlanmıştır.[28]

Engelli yüzdesine göre verilen yasal hakların özet listesi

İstihdam Hakkı
 • İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu (1) Madde 30 – (Değişik : 15/5/2008-5763/2 md.)

"İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.."[23]

 • İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu (1) Madde 30 – (Değişik : 15/5/2008-5763/2 md.)

"..kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanır.."[23]

 • SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VII-031/ KONU : 4857 Sayılı Kanunun 30 uncu Maddesinin Uygulaması (G E N E L G E) 16- Ek "..% 80’den fazla kaybetmiş özürlüyü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre ödemeleri gereken işveren sigorta prim hisselerinin % 50’sini kendisi, % 50’sini Hazine öder." [29]
 • Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık

(Madde 101) Bu Kanunun 30 uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak özürlü ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için yediyüzelli milyon lira para cezası verilir. Kamu kuruluşları da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulamaz.[23]

Araç Alım İndirimi
 • %1 ile %89 arası Ortopedik Engelli için Araçı hareket ettirici donanımlı araç şartıyla KDV, ÖTV, MTV muafiyeti [30]
  • %90 ve üzeri Tüm Engel türlerine ; Şartsız KDV, ÖTV, MTV muafiyeti
   • Malul ve Engellilerin Araç Alımında ÖTV İstisnası Uygulamasının Şartları ile İstisnadan Yararlanılan Araçların Satışında Vergi Uygulanması.[31]
Yetim aylığı alma hakkı
 • "Malül çocuklar ömür boyu yetim aylığı alırlar." [32]
Malülen Emeklilik
 • 5510 Sayılı MADDE 25- (Değişik: 17/4/2008-5754/13 md.) "..en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûl sayılır.." [33]
 • 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 53. maddesinde göre; a) Çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirdiği tespit edilen, sigortalı, malullük sigortası bakımından malul sayılır.[34]
Erken Emeklilik
Sigorta Başlangıç Tarihi3. derece ; %40 ile 59 arası2. derece %60 ile 79 arası1. derece %80 ve üzeri
05.08.1991 ve daha önce15 yıl ; 3600 gün15 yıl ; 3600 gün15 yıl ; 3600 gün
06.08.1991 ~ 05.08.199416 yıl ; 3760 gün15 yıl 8 ay ; 3680 gün15 yıl ; 3600 gün
06.08.1994 ~ 05.08.199717 yıl ; 3920 gün16 yıl 4 ay ; 3760 gün15 yıl ; 3600 gün
06.08.1997 ~ 05.08.200018 yıl ; 4080 gün17 yıl ; 3840 gün15 yıl ; 3600 gün
06.08.2000 ~ 05.08.200319 yıl ; 4240 gün17 yıl 8 ay ; 392015 yıl ; 3600 gün
Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi%40 ile 49 arası%50 ile 59 arası%60 ve üzeri
05.08.2003 ~ 30.09.200820 yıl ; 4400 gün18 yıl ; 4000 gün15 yıl ; 3600 gün
01.10.2008 ~ 31.12.200818 yıl ; 4 bin 100 gün16 yıl ; 3 bin 700 gün15 yıl ; 3 bin 700 gün
01.01.2009 ~ 31.12.200918 yıl ; 4 bin 200 gün16 yıl ; 3 bin 800 gün15 yıl ; 3 bin 800 gün
01.01.2010 ~ 31.12.201018 yıl ; 4 bin 300 gün16 yıl ; 3 bin 900 gün15 yıl ; 3 bin 900 gün
01.01.2011 ~ 31.12.201118 yıl ; 4 bin 400 gün16 yıl ; 4 bin gün15 yıl ; 3 bin 960 gün
01.01.2012 ~ 31.12.201218 yıl ; 4 bin 500 gün16 yıl ; 4 bin 100 gün15 yıl ; 3 bin 960 gün
01.01.2013 ~ 31.12.201318 yıl ; 4 bin 600 gün16 yıl ; 4 bin 200 gün15 yıl ; 3 bin 960 gün
01.01.2014 ~ 31.12.201418 yıl ; 4 bin 680 gün16 yıl ; 4 bin 300 gün15 yıl ; 3 bin 960 gün
01.01.2015'ten sonra18 yıl ; 4 bin 680 gün16 yıl ; 4 bin 320 gün15 yıl ; 3 bin 960 gün
Vergi İndirimi
yıllara göre1. derece %80 ve üzeri2. derece %60 ile 79 arası3. derece %40 ile 59 arası
2021[25] 1500 TL 860 TL 380 TL
2020[25] 1400 TL 790 TL 350 TL
2019[25] 1200 TL 650 TL 290 TL
2018[25] 1000 TL 530 TL 240 TL
2017[25] 900 TL 470 TL 210 TL
2016 [25]900 TL460 TL210 TL
2015 [25]880 TL440 TL200 TL
2013 [35]800 TL400 TL190 TL
2012770 TL380 TL180 TL
2011700 TL350 TL170 TL
2010680 TL330 TL160 TL
2009670 TL330 TL160 TL
2008600 TL300 TL150 TL
2007570 YTL280 YTL140 YTL
2006530 YTL265 YTL133 YTL
2005480 YTL240 YTL120 YTL
2004440.000.000220.000.000110.000.000
2003360.000.000180.000.00090.000.000

Engelli maaşları, engellilere ödenilen sosyal destek ödemeleri

Mevcut aylık sahiplerinin muhtaçlık durumu ve Sağlık Kurulu Raporları yenilenmeyecek olup yılda bir kez yapılacak sosyal incelemeler yoluyla işlem tesis edilecektir.[36]

 1. Engelli Aylığı
 2. Engelli Bakım Aylığı
 3. Muhtaç Aylığı

Engelli aylığı,[37] SGK Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü 2022 sayılı kanununda yer alan; "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması" kanununa göre belirlenen engelli aylık türüdür. Engelli oldukları kanıtlanmış durumundaki engelli yakınlarının bakımını üstlenen Türk vatandaşlarından, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden daha az olan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe ve bakım ilişkisini fiilen gerçekleştirmeleri kaydıyla, (3.240) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

Dönem Engel Oranı Yardım Bedeli Aylık Bağlanmasına Dair Üst Sınır
2020 - Ocak - Haziran %40 ve %69 537,07-TL[38] ?
2020 - Ocak - Haziran %70 ve Üzeri 805,61-TL[38] ?
2020 - Temmuz - Aralık %40 ve %69 567 TL[39] ?
2020 - Temmuz - Aralık %70 ve Üzeri 854 TL[39] ?
2021 - Ocak - Haziran %40 ve %69 657 TL[40] ?
2021 - Ocak - Haziran %70 ve Üzeri 914 TL[40] ?

Engelli bakım aylığı,[37] özel bakım gerektiren engelli kişilere yönelik devlet tarafından her ay düzenli olarak ödenen bir maaş türüdür. Engelli yakınlarının bakımını üstlenen Türk vatandaşlarından, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden daha az olan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe ve bakım ilişkisini fiilen gerçekleştirmeleri kaydıyla, (3.240) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

Dönem Evde Bakım Net Maaş Miktarı Aylık Bağlanmasına Dair Üst Sınır
2020 - Ocak - Haziran 1.460,61-TL 1.402,64-TL
2020 - Temmuz - Aralık 1.544,61-TL 1.402,64-TL
2021 - Ocak - Haziran 1.657,86-TL 1.705,06-TL

Muhtaç aylığı,[37] diğer adı fakirlik maaşı olan, muhtaçlık sınırı altında kalan, en az %40 engelli olan ya da anne ve babasını kaybetmiş 18 yaş altı çocuklara, devlet tarafından sağlanan sosyal yardım tutarıdır. Türk vatandaşlarından, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden daha az olan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe ve bakım ilişkisini fiilen gerçekleştirmeleri kaydıyla, (3.240) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

Dönem Yardım Bedeli
2020 - Ocak - Haziran 914,49-TL
2020 - Temmuz - Aralık 967,07-TL
2020 - Ocak - Haziran 1.037,96-TL

Konu ile ilgili ulusal basından yer alan haberler

 • - Özürlülere özürsüz darbe [41]
 • Engellilerin tek dayanağı olan maaşlarına büyük darbe... Engellilerin 3 ayda bir aldıkları maaşlarını, kontrolsüz şekilde nasıl yaşadığına bakmadan, sadece sgk daki eve giren gelir bilgisine bakılarak sorgusuz sualsiz kesilmektetir, ve bu yüzden birçok engelli mağdur duruma düşürülmüştür, bunun biran önce düzeltilmesini istemekteyiz. ilgililerin gereken tavrı takınmalarını arz ederiz...

Türkiye'de Engelli Hakları için yapılan Eylemler

 • 2011 ; Görme engelliler Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı [42] Video görüntüleri [43]
 • 13 Temmuz 2010 ; Engelli öğrenciler bakanlık önünde eylem yaptı [44]

TBMM güncel engelli sorunları için çözümler içine kanun teklifleri

 • - "engellilerin işsiz geçen süreleri için sigorta borçlanma hakkı geliyor" haberi ile ilgili kanun teklifi [45]

Kaynakça

 1. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130503-1.htm
 2. 572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde 3-4
 3. http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13108&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Karayolu%20Ta%C5%9F%C4%B1ma%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi
 4. http://www.tcdd.gov.tr/home/detail/?id=253
 5. http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/dilekce/belge/kararlar/d23/gkcetvel50.pdf
 6. "Arşivlenmiş kopya". 19 Eylül 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2011.
 7. 2008 ÖSYM - Engelli Öğrenci alım puanları
 8. "Arşivlenmiş kopya". 21 Aralık 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Aralık 2011.
 9. "Arşivlenmiş kopya". 30 Ağustos 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2011.
 10. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130831-23-1.pdf
 11. "Arşivlenmiş kopya". 27 Mayıs 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mayıs 2012.
 12. "Arşivlenmiş kopya". 10 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ekim 2013.
 13. http://www.atauni.edu.tr/userfiles/143113-08e12f17b1d526a20d16fceb7b5e965f.pdf
 14. http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/BireyselUrun/Evde/Ses-Hizmetleri/Telefon/Ev-Telefonu/tarife#DigerTarifeler
 15. "Elele Tarifesi"
 16. http://www.turkcell.com.tr/bireysel/kampanyalar/Sayfalar/destek-paketi.aspx
 17. ""Cep Özel Tarifesi"". 5 Temmuz 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2008.
 18. "Arşivlenmiş kopya". 21 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ocak 2012.
 19. http://www.tk.gov.tr/mevzuat/kurul_kararlari/dosyalar/2011%20DK-07-653.pdf%5Bölü/kırık+bağlantı%5D
 20. "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 15 Ağustos 2011 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2011.
 21. "Arşivlenmiş kopya". 24 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ekim 2011.
 22. http://www.dpb.gov.tr/dpb_duyuru_20111003.html
 23. http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.4857&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
 24. http://www.memurlar.net/haber/213499/
 25. "Engellilik İndirimi Tutarları". Gelir İdaresi Başkanlığı. Erişim tarihi: 26 Ocak 2021.
 26. Engellilere uygulanan Gelir Vergisi İndirimi
 27. "1 Ağustos 2008 CUMA Sayı: 26954". 12 Ağustos 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2008.
 28. "Arşivlenmiş kopya". 4 Ocak 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Aralık 2009.
 29. http://www.alomaliye.com/ssk_genelgesi_16_ek1.htm
 30. http://www.engelliler.biz/forum/ozel-donanimli-otomobiller-motorlu-araclar-h-sinifi-ehliyet/70898-engelliler-arac-aliminda-artik-kdv-de-odemeyecek-adana-bolge-idare-mahkemesi.html
 31. http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=OYrzVXWwzCmWL0mQ&type=sirkuler
 32. "Arşivlenmiş kopya". 9 Haziran 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2012.
 33. http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5510&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
 34. http://www.alomaliye.com/sakatlik_emeklilik.htm
 35. http://www.memurlar.net/common/news/documents/392383/2013_engellilervergirehberi.pdf
 36. "2022 YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI KILAVUZU" (PDF). T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Erişim tarihi: 26 Ocak 2021.
 37. "Mevzuat Bilgi Sistemi". www.mevzuat.gov.tr. Erişim tarihi: 26 Ocak 2021.
 38. "65 yaş aylığı ne kadar oldu? Son dakika: 2020 65 yaş ve engelli aylığı zamlandı!". CNN TÜRK. 6 Temmuz 2020. Erişim tarihi: 26 Ocak 2021.
 39. "2020 temmuz engelli maaşı ne kadar oldu? İşte Engelli Maaşı zammı". Vatan. 3 Temmuz 2020. Erişim tarihi: 26 Ocak 2021.
 40. "Engelli maaşı 2021 değişti... 2021 engelli aylığı ne kadar arttı? Engelli parası Şubat 2021'de ne zaman, ne kadar verilecek?". Mynet Finans. 24 Ocak 2021. Erişim tarihi: 26 Ocak 2021.
 41. http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/18081573.asp
 42. http://www.personelsaglik.net/guncel/gorme-engelliler-saglik-bakanligi-onunde-eylem-yapti.htm
 43. http://www.youtube.com/watch?v=sqF7tiths5k
 44. http://www.ogretmenlersitesi.com/haber/9564
 45. "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 21 Şubat 2014 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Şubat 2014.

İç bağlantılar

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.