Türümcülük

Türümcülük yahut sudûrculuk (İng. emanationism) bazı dini veya felsefi sistemlerin kozmolojisindeki veya kozmogonisindeki bir düşüncedir. Türüm her şeyin ilk gerçeklik veya ilkeden türetildiğini ifade eder. Her şey, ilk realitenin veya Tanrı'nın daha düşük derecelerine indirgenmesi adımlarıyla ilk realiteden veya mükemmel Tanrı'dan türetilir ve her adımda ortaya çıkan varlıklar daha az saf, daha az mükemmel, daha az kutsaldır. Türüm, her şeyin türetildiği aşkın bir ilkedir ve hem yaratılışçılığa hem de materyalizme karşıdır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.