Tükürük bezi

Tükürük bezleri, ağız çevresinde bulunan ve tükürük salgılayan ekzokrin salgı bezleridir. Tükürük bezleri, salgıları olan tükürüğü bir kanal (ductus) vasıtasıyla ağız boşluğu na akıtırlar. Büyük ve küçük tükürük bezleri olmak üzere iki grupta incelenirler.

Büyük tükürük bezleri (Glandulae Salivariae Majores)

Glandula sublingualis, Glandula submandibularis, Glandula parotidea.

  • Glandula sublingualis: Diaphragma oris (ağız diyaframı) üzerinde, dilin altında yer alan, birçok boşaltım kanalına sahip olan ve daha çok müköz yapı gösteren bez. Ductus subligualis major başlıca boşaltım kanalıdır. Bunun yanı sıra yaklaşık 40 kadar Ductus subligualis minores ile de ağza tükürük salgısı boşaltır.
  • Glandula submandibularis: Mylohyoid kasın hemen altında bulunan daha çok seröz yapıdaki tükürük bezi. Ductus submandibularis ile dilin hemen altına salgı boşaltır.
  • Glandula parotis: Altçene ramusumun dış yanında bulunan kulak altı tükürük bezi. Ductus parotideus(Stenon kanalı), maseter kasının ön kenarını dolaşarak üst ikinci moların yanına açılır. Salgısı saf serözdür, müköz son kısımlar bulunmaz.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.