Standart akort

Standart akort veya standart akort düzeni, telli çalgılarda kullanılan tipik akort düzenini belirten müzik terimi.

Yaygın çalgılarda standart akort düzenleri

Yaylı telliler

 • Keman - G3 D4 A4 E5
 • Viola - C3 G3 D4 A4
 • Çello - C2 G2 D3 A3 (Violanın bir oktav düşüğü)
 • Kontrbas - E1 A1 D2 G2
 • Kalın do telli kontrbas - C1 E1 A1 D2 G2 (Kalın do teli hariç dört telli ile aynı)
 • 5 telli kontrbas - B0 E1 A1 D2 G2 (Kalın si teli hariç dört telli ile aynı)
 • İnce viol - D3 G3 C4 E4 A4 D5
 • Tenor viol - G2 C3 F3 A3 D4 G4
 • Bas viol - D2 G2 C3 E3 A3 D4 (İnce violden bir oktav düşük)
 • 7 telli bas viol - A1 D2 G2 C3 E3 A3 D4 (Kalın la teli eklenmiş)

Tezeneli telliler

Standart gitar akordu.
D/F kesirli akor Dinle .

Gitarlarda tel sayısına göre birden çok standart akort düzeni vardır:

 • 6 telli gitar (en yaygını) - E2 A2 D3 G3 B3 E4
 • Drop-D - D2 A2 D3 G3 B3 E4 (Bazı parçalar için yaygın olarak klasik gitaristler tarafından kullanılır, kalın mi (altıncı tel) bir ses kalınlaştırılarak kalın re yapılır)
 • 7 telli gitar - B1 E2 A2 D3 G3 B3 E4 (Kalın si teli eklenmiş)
 • 7 telli gitar [George Van Eps] - A1 E2 A2 D3 G3 B3 E4 (Daha çok jazz müzisyenleri kullanır)
 • 7 telli gitar [Lenny Breau] - E2 A2 D3 G3 B3 E4 A4 (İnce la teli eklenmiş)
 • 8 telli gitar - F#1 B1 E2 A2 D3 G3 B3 E4 (7 telli gitara kalın fa diyez teli eklenmiş)
 • 4 telli bas gitar (en yaygını) - E1 A1 D2 G2
 • 5 telli bas gitar - B0 E1 A1 D2 G2 (Kalın si teli eklenmiş)
 • 6 telli bas gitar - B0 E1 A1 D2 G2 C3 (5 telli bas gitara ince eklenmiş)
 • Bariton (eski kullanım) / 6 telli bas gitar (eski kullanım) (örn. Fender Bass VI) - E1 A1 D2 G2 B2 E3 (Standart gitar akort düzeninin bir oktav düşüğü)
 • Bariton gitar (modern hâli) - B1 E2 A2 D3 F#3 B3
 • 12 telli gitar - E3 E2 A3 A2 D4 D3 G4 G3 B3 B3 E4 E4 (çiftler 'tek tel olarak' çalınır)

Diğer tezeneli çalgılar:

 • Prim Balalaika: E4 E4 A5 (Özdeş iki mi teli farklı kalınlıklardadır)
 • Mandolin: G3 D4 A4 E5 (Standart keman akordunun aynısı)
 • Mandola: C3 G3 D4 A4 (Standart viola akordunun aynısı)
 • 5 telli banjo: G4 D3 G3 B3 D4
 • Soprano Ukulele: G4 C4 E4 A4 (C6) ve A4 D4 F#4 B4
 • Requinto Jarocho: C3 D3 G3 C4
 • Pipa: A2 D3 E3 A3 (En yaygını. Çin orkestrasında kullanılır, birçok farklı akort düzeni vardır.)

Kaynakça

 • Oprea, Gheorghe (2002). Folclor muzical românesc. Bükreş: Editura Muzicală. s. 102–105. ISBN 973-42-0304-5. OCLC 254864734.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.