Sta4CAD

STa4CAD, Merkezi Türkiye'de bulunan Sta firmasına ait inşaat mühendisliğine yönelik endüstriyel çok katlı bina tasarım sistem yazılımdır.

Sta4CAD; çok katlı betonarme yapıların statik, deprem, rüzgâr ve betonarme analizini entegre olarak yapma amaçlı kullanımlar için üretilmiştir. Tümüyle Türkiye, deprem yönetmelikleri ve inşaat ile ilgili diğer yasalara uygun olarak hesaplamalar yapabilmektedir.

Yazılım her tür çelik ve beton için; döşeme elemanlarını, kiriş elemanlarını, kolon elemanlarını, temel elemanlarını, istinat duvarı ve deprem ısolatörlerinin hesaplamalarını yapabilme yeteneğine sahiptir.

Statik ve dinamik sonlu elemanlar analizi, dizaynı, çizimi ve metrajı ile; yapısal modelleme, yük hesapları, onarım ve güçlendirme projeleri, betonarme hesapları, temel sistemleri, interaktif/otomatik çizimler gibi temel inşaat mühendisliği alanlarında tam katkı veren bir yazılımdır.

STa4CAD yazılımın kullanımda olan son sürümü versiyon 14 (v14)'tür.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.