Soyut makine

Soyut makine veya soyut bilgisayar, özdevinirler kuramında kullanılan kuramsal bir bilgisayar donanım ve yazılım sistemidir. Hesaplama kuramında soyut makineler algoritma çözümlemesi gibi alanlardaki düşünce deneylerinde kullanılırlar. Soyut bir makine genelde girdileri, çıktıları ve girdiden çıktı üretebilmek için gereken işlemlerin tanımlanmasıyla oluşturulur.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  • Peter van Emde Boas, Machine Models and Simulations
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.