Sosyal ilişki

Sosyal ilişki veya sosyal etkileşim, iki ya da daha fazla kişinin birbirleriyle iletişim halinde olmaları ve etkileşime girmeleri.[1]

Sosyal etkileşimin içerisinde simgesel etkileşim de bulunmaktadır.[1]

Kaynakça

  1. Şahin, F. S. & Yorgancılar, S. (?). Sosyoloji. Seçkin: Ankara.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.