Sodyum sülfat

Sodyum sülfat, sülfürik asitin sodyum tuzudur. Susuz halde (anhidröz) tenardit minerali olarak bilinen ve formülü Na2SO4 olan katı, beyaz ve kristal halinde bulunur. Dekahidrat (Na2SO4 · 10H2O) halinde mirabilit minerali olarak bilinen doğal formunda bulunur. Bu halinin işlenmiş formuna Glauber tuzu ya da 17. yüzyıldan beri bilinen tarihi ismiyle sal mirabilis denir. Başka bir katı formu ise heptahidrattır ve soğuduğunda mirabilite dönüşür. 6 milyon ton yıllık üretim ile büyük bir emtia kimyasal üründür.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.