Sistit

Sistit, kadınlarda görülen idrar kesesi iltihaplanmasıdır. Bakterilerin yol açtığı mikrobik sistit ve mikroplar ile ilgisi bulunmayan intersitisyel sistit olmak üzere iki tipi bulunmaktadır. Bu iki hastalığın belirti ve bulguları birbirine benzemektedir.

Sistit
Uzmanlık ÜRoloji 

Hastalığın tanısı ancak diğer olası hastalıkların ekarte edilmesi ile konur. Ekarte edilmesi gereken hastalıklar mikrobik sistit, idrar kesesi kanseri, idrar yolları verem hastalığı, idrar kesesinin sinirsel calışma bozuklukları gibi hastalıklardır. Bu amaçla, idrar kesesinin içine optik cihazlar ile bakılması (sistoskopi) dahil geniş bir yelpaze içindeki tetkik yöntemleri uygulanır.

Sınıflandırma
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.