Shire

Shire ([ˈʃaɪr], [ˈʃaɪər], [ʃɜ] ya da [ʃɪə], Türkçe okunuşunda 'şayr' ya da 'şır' şeklinde telaffuz edilebilir), Birleşik Krallık'ta çoğunlukla sadece törensel önemi olan, geniş bir alanı kapsayan tarihi bölgelerden her biri.

Anglosakson döneminde shire (Eski İngilizcede scir), hundred (yüz) denen yönetim biriminin bir üst düzeyindeydi. Büyük Alfred döneminde (871-899) güneyde uygulanmaya başlayan bu yönetim biriminin Barışsever Edgar döneminde (959-975) yerleştiği sanılmaktadır. Shire'ların başında bir ealdorman ve bir shire-reeve (şerif) bulunuyordu. Norman İstilası'ndan sonra il için Fransızca county (kontluk) terimi kullanılmaya başladı ve resmî kullanımda shire'ın yerini aldı. Ama halk arasında yaygınlığını koruyan shire terimi sık sık resmî kayıtlarda da yer aldı ve Cheshire, Hampshire, Warwickshire gibi kontluk adlarında yaşamaya devam etti. Shire sözcüğü Hexhamshire gibi daha küçük bazı yerleşmelerin adlarında da bulunmaktadır.

Kaynakça

    Ayrıca bakınız

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.