Sempozyum (anlatım türü)

Sempozyum veya bilgi şöleni, genellikle alanında uzman kişilerin bir araya gelerek, akademik konuların çeşitli yönleriyle ele alındığı seri konuşmalara denir. Genellikle bilimsel konular ele alınıp izleyicilere bilgi sunulur. Sempozyumdan önce ilgili konular ile başkan ve konuşmacılar belirlenir. Sempozyum başkanı ilk başta izleyicilere konu hakkında genel bilgiler verir. Sempozyum sonunda ise alınan kararlar basılarak kamuoyuna duyurulur. Sempozyumda izleyici grubu özel davetlilerden oluşmaktadır. İzleyicilerin özel davetliler olması sempozyumu bu yönüyle açık oturum ve diğer tartışma türlerinden ayırmaktadır. Sempozyumda bilimsel bir ortam hakimdir. Sempozyumda konuşmacılar, konuları kendi uzmanlık alanlarıyla ele alır. Amaç konuları olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alarak bir konuya çözüm üretmektir.[1]

Almanya'da bir sempozyum buluşması, 2007

Kaynakça

  1. Sempozyum (Bilgi Şöleni), Erişim tarihi: 18 Nisan 2016
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.