Sami dilleri

Sami dil ailesi veya Semitik diller, Afro-Asyatik dil ailesinin[1] bir alt grubudur. Orta Doğu'da yaygın olan antik dillerin çoğunu kapsar. Bunların arasında Aramice, Arapça ve İbranice en fazla konuşulan Sami dillerdir. Ayrıca Fenikece ve Akadca da Sami dil ailesinin mensubudur. Ama bu iki dil günümüzde konuşulmamaktadır. Aramice, Arapça ve İbranicenin lehçelerinden olan Süryanice de bölgede kullanılan Sami dillerine örnek olarak gösterilebilir. Sami adı Nuh'un oğlu Sam'dan gelmektedir.

Sami dillerinin yaklaşık tarihî dağılımı

Sami veya Semitik tabiri günümüzde daha çok İbrani ve Arapları tanımlamakta kullanılır. Bununla birlikte anti-semitik kelimesi Yahudilere karşı düşmanlık veya ön yargı besleyen kişileri tanımlamakta kullanılır.[2]

Kaynakça

  1. Zuckermann, Ghil'ad (2012), Burning Issues in Afro-Asiatic Linguistics 16 Ağustos 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi..
  2. Oxford İngilizce Sözlük, semitic
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.