Saklaplar

Saklaplar Ortaçağ'da yazılmış İslam kaynaklarında geçen bir ifadedir. Kuzeydoğu Avrupa'da yaşayan İdil Bulgarları veya onların komşusu Slavlar için kullanılır. İbn Fadlan Seyahatnamesi'nde yaşam tarzlarından bahsedilir. Saklaplar, bugün Rusya'da yaşayan Kazan halkının atalarından sayılabilir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.