Sınırbilim

Sınır-bilim (İngilizce: fringe science), yerleşmiş bir disiplinde, ana-arter (genel kabul edilen) veya geleneksel olarak kabul edilegelmiş (ortodoks) teorilerden ciddi biçimde ayrılan bilimsel araştırmalardır. Bunlar, güvenilir olağan akademik disiplinlerin "sınırları" olarak sınıflandırılırlar. Sınır kavramlar genellikle yüksek oranda spekülatiftirler veya bilim adamlarının geneli tarafından zayıf bir şekilde tasdik edilirler.[1] Sınır-bilim tabiri zaman zaman sözdebilim dallarını ve araştırma konularını kastetmekte kullanılır. Bununla birlikte, sınır-bilim ile sözdebilimin kategorisel sınırları tartışma konusudur ve tanımsal açıdan sınır-bilim ile sözdebilim farklıdır.

Geleneksel olarak "sınır-bilim" tabiri yerleşmiş bilimsel prensipte kendisine yer bulan fakat olağandışı ve acayip bilimsel model ve teori keşiflerini tanımlamakta kullanılır. Bu tip teoriler (veya modeller) genel akademik kitle tarafından tanınan veya onaylanan bir bilim adamı tarafından iddia edilebileceği gibi, bunun tersi de söz konusudur. Bugün yaygın olarak kabul edilmiş birçok teori geçmişte sınır-bilim olarak tanımlanmış ve onlarca yıl boyunca olumsuz bakış açılarının hedefi olmuştur; levha tektoniği gibi.

Kaynakça ve notlar

  1. Dutch, Steven I. (1982). Notes on the Nature of Fringe Science. Journal of Geological Education, v30 n1 p6-13 Jan 1982 ERIC EJ260409 (ed. Identifies three classifications of scientific ideas (center, frontier, fringe) and defines fringe as a region where ideas are highly speculative or weakly confirmed.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.