Ritim

Ritim, bir dizede, bir notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, dizem. Çeşitli aletlere vurarak çıkarılan, düzenli ve akıcı seslerin oluşturduğu bütündür. Vurmalı çalgıların ve perküsyonun temelidir.

  • Tek Vuruş; RLRLRLRLR... diye gider. Yani bir sağ bir sol yapılır.
  • Çift Vuruş; RRLLRRLLRRLL... diye gider. Yani iki sağ iki sol yapılır.
  • Üçleme; RLR. Bu teknik daha ileri düzeydir. Burada bir dörtlükte üç vuruş yapılır.
  • Altılama; RLRLRL. Tıpkı üçleme gibidir ama bu sefer aynı zamanda altı kere vurulur.

Ritim sadece müzik alanında değil doğal hayatımızda da varolan bir kapsamdır. Yolda yürürken bile bir ritim oluştururuz; yürümek, nefes almak da bir ritimdir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.