Radikalizm

Radikalizm veya köktencilik; köktenci yöntemlerle değerler sistemi ve devrimsel yollar çerçevesinde toplumsal değişim ve toplumsal yapılara odaklanan siyasi ilkeleri savunur. Latince "kök" anlamına gelen radix sözcüğünden türemiştir. Kullanımı toplumsal düzeni büyük oranda etkileyen değişimler içeren aşırı siyasi reformlar üretmeye çalışmak veya bunları desteklemek. Radikalizm başlı başına aşırı bir siyasi görüşe inanmak veya aşırı bir siyasi görüşü desteklemek olabileceği gibi, aşırı olmayan veya aşırı bir görüş olarak doğmamış bir siyasi düşünceyi aşırı unsurlarla yeniden ele almak olabilir. Aşırılık anlayışı subjektif olabileceği için radikalizm görüşü de subjektif olabilir.

Ondokuzuncu yüzyıl Siyasal Bilimi Ansiklopedisi (1881, 1889) radikalizmi şu şekilde tarif ediyor:"radikalizm ilkelerinden ziyade uygulamaları ile karakterizedir".[1]

Kaynakça

  1. Cyclopaedia of Political Science, Political Economy, and of the Political History of the United States, 1893, p. 492, article "Radicalism" 28 Mayıs 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., by Maurice Block
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.