Putilov Fabrikası

Putilov Fabrikası, Leningrad Kirov Fabrikası veya Kirov Fabrikası (Rusçası: Кировский Завод), Rusya'da Sankt-Peterburg’da yer alan makina fabrikasıdır.

Lenin’i Putilov Fabrikasında konuşma yaparken resmeden eser

Kuruluş

Fabrika 1800’lü yıllarda top mermisi imalatı için inşa edilmiştir. 1848 yılında Putilov isimli bir sanayici tarafından satın alınmış ve adı Putilov Fabrikası olmuştur. Bu dönemde demiryolları için yürüyen aksam üretimi yapar. 1890’lı yıllardaki sanayileşme döneminde üretim kapasitesi ve işçi sayısı artacaktır. 1900 yılına gelindiğinde fabrikadaki işçi sayısı 12 bin 400 kişidir.

Üretim

Fabrika Rusya Çarlık hükûmeti için büyük siparişleri ve demiryolu aksamını üretecek ve ülkedeki en önemli sanayi kuruluşları arasında yer alacaktır. 1900 yılından itibaren top mermisi üretimine yeniden başlayacak ve Çarlık Ordusunun en önemli cephane tedarikçisi olacaktır. 1917 yılına gelindiğinde Sankt Petersburg şehrinin en büyük fabrika kompleksi durumundadır.

1917 Devrimleri

1917 yılında meydana gelen Şubat Devrimi ile Çarlık rejiminin yıkıldığı dönemde Putilov Fabrikası işçilerinin düzenlediği grevler ve eylemler öne çıkmıştır. Bolşeviklerin iktidarı aldığı Ekim Devrimi sonrasında fabrikanın ismi Kızıl Putilov Fabrikası olarak değiştirilir. Fabrika Sovyetler Birliğinde gerçekleştirilen sanayileşme hamlesi gereğince başı çeker ve çok sayıda ağır makina üretir[1]. Fabrikanın ismi 1934 yılında suikast sonucu öldürülen Sergey Kirov’un anısına Kirov Fabrikası olarak değiştirilir.

II. Dünya Savaşı

Kirov Fabrikası, II. Dünya Savaşı öncesi ve sırasında savaş sanayi için üretim yapacaktır. Traktör yerine tank üretimi yapılacak ve ünlü T-34 tankı bu fabrikada üretilecektir.

Sovyetler Birliğinden sonraki dönem

Fabrikanın 2005 yılında çekilen fotoğrafı

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonraki dönemde fabrika üretime devam edecektir.

Kaynakça

  1. Üretilen makinaların başında Ford’un Fordson traktörünün benzeri olan Fordzon-Putilovets isimli ilk Sovyet traktörü üretilir.

Konuyla ilgili yazılan eser

  • Peter Gatrell (1994), Government, Industry, and Rearmament in Russia, 1900-1914: The Last Argument of Tsarism, Cambridge University Press, ISBN 0-521-46619-9.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.