Program

Program kelimesi şu bağlamlarda kullanılmaktadır:

  • Adolf Hitler'in Alman devlet politikasını yayınlandığı 25 maddelik Program adı verilen tarihteki ilk kanun hükmünde kararname. Emrindeki bir subay tarafından ölümünden sonra kitap olarak yayınlanmıştır.
  • Belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü (izlence). Günümüz Türkçesinde genel anlamı, yapılacak bir işin bölümlerini, sıralamasını ve zamanlamasını gösteren tasarı, planlama şekline dönüşmüştür, bu sebeple çizelgelere, tören, gösteri, gezi gibi öngörülen ayrıntılarını gösteren basılı kâğıtlara da denir.
  • Bilgisayar programı
  • Siyasî partilerin, toplumsal örgütlerin veya hükûmetin açıkladığı ana ilkelerin tümü.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.