Ppm

ppm (İngilizce: parts per million) milyonda bir birime verilen isimdir. Herhangi bir karışımda toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik maddesine 1 ppm denir. Derişim birimi olarak bilinir. Herhangi bir şeyin milyonda birini de ifade edebilir. Çok düşük değerleri ifade etmek için kullanılır. ppm ve diğer parts-per notasyonları (örn. ppb) orantı ifade ettikleri için boyutsuz niceliklerdir.

Örnek

5000 g etanol içinde 5 mg metanol varsa "metanol 1 ppm değerinde etanolün içinde bulunuyordur" denir.

Ayrıca şu yolla hesap yapılabilir:

  • pph - (g çözünen/g çözelti)×
  • ppm - (g çözünen/g çözelti)×
  • ppb - g çözünen/g çözelti)×

pp birimleri

KısaltmaİngilizcesiTürkçesi
pphParts per hundredYüzde bir
pptParts per thousandBinde bir (mili)
ppmParts per millionMilyonda bir (mikro)
ppbParts per billionMilyarda bir (nano)
pptParts per trillionTrilyonda bir (piko)
ppqParts per quadrillionKatrilyonda bir (femto)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.