Piresbiter

Piresbiter ya da Presbyter (Yunanca πρεσβὺτερoς „en yaşlı olan“) Eski kilisede yaş ve tecrübesi dolayısıyla saygı duyulan bir kilise üyesi. Bu kilise üyeleri zamanla kilisede yapılan toplu ibadetlerde bir öncelik sahibi olmaya başlamışlardır. Özellikle 4. yy'dan sonra önemleri katlanarak artmıştır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.