Pietas

Pietas, "görev", "dindarlık" [1] veya "dini davranış",[2] "sadakat",[3] "bağlılık" veya " Aileye saygı " anlamlarına gelir. Bazılarına göre Eski Roma'da dindarlığın tanrısıdır. Ancak Eski Roma'da; anne ve babaya saygı, atalara saygı, tanrılara saygı, Roma'nın erdemlerine saygı. kısacası bir Roma'lı yurttaşın görev bilincini temsil ettiği fikri daha çok kabul görür. Roma'nın Hiristiyan idealizmine adım adım yaklaştığını sağlayan en büyük olgulardan biridir.

Pietas, imparator Antoninus Pius'un bir erdemi olarak, bu sestertiusun tersine kurban sunan bir kadın tarafından temsil ediliyor.

Cicero, Pietas'ı "ülkemize veya ebeveynlerimize veya diğer kan ilişkilerimize karşı görevimizi yerine getirmemizi tavsiye eden" erdem olarak tanımladı.[4][5] Cicero, insanların kendi onurlarının bilincine sahip olması gerektiğini, her zaman övgülerimizle başkalarının onurunu yükseltmeye çalışmamız gerektiğini, bu tür övgü, hayranlık ve onurlu eylemler tüm kendi arzularımızın ötesinde olması gerektiğini de eklemiştir.

İkonografi

Herennius Denarius'u, Pietas'ı ve pietas eylemini tasvir ediyor .

Pietas, sikkede kült nesnelerle temsil edildi, aynı zamanda bir sunakta ateşle kurban kesen bir kadın olarak da temsil edildi.[6][7]

Pietas ilk olarak, MÖ 108 veya 107'de Marcus Herennius tarafından basılan denarii üzerindeki Roma sikkelerinde temsil edilir.[8] Pietas, ön yüzde, büst biçiminde ilahi bir kişileştirme olarak görünür; Pietas'ın niteliği, babasını sırtında taşıyan bir oğul tarafından temsil edilmektedir.

Pietas'ın sembollerinden biri, Petronius tarafından pietaticultrix, " pietas yetiştiricisi" olarak tanımlanan leylek idi . Leylek özellikle aileye saygıyı temsil ediyordu, çünkü Romalılar her yıl aynı yuvaya dönerek aile sadakatini gösterdiğine ve yaşlılıkta ebeveynlerine baktığına inanıyordu.

Tanrıça olarak

Ön yüzde Flavia Maximiana Theodora, arka yüzünde Pietas bebeği göğsüne tutuyor.

Pietas'a bir tapınak, MÖ 191'deki Thermopylae Savaşı'nda Manius Acilius Glabrio tarafından verildi [9]

İmparatorluk kadınları Pietas olarak tasvir edildi

Pietas genellikle Roma İmparatorluk sikkelerinin arka yüzünde tanrıça olarak tasvir edilirken, imparatorluk ailesinin kadınları ön yüzlerinde [10] kendilerine atfedilecek uygun bir erdem olarak tasvir edilmiştir. İmparatorluk ailesinin kadınları, tanrıça kılığında sanatta tasvir edilebilir.

Kaynakça

  1. Jonathan Williams, "Religion and Roman Coins," in A Companion to Roman Religion (Blackwell, 2007), p. 156.
  2. Nicole Belayche, "Religious Actors in Daily Life: Practices and Related Beliefs," in A Companion to Roman Religion, p. 279.
  3. Frank Bernstein, "Complex Rituals: Games and Processions in Republican Rome," in A Companion to Roman Religion, p. 227.
  4. Cicero, De inventione 2.22.66 (pietatem, quae erga patriam aut parentes aut alios sanguine coniunctos officium conservare moneat), as quoted by Hendrik Wagenvoort, Pietas: Selected Studies in Roman Religion (Brill, 1980), p. 7.
  5. As quoted by Wagenvort, Pietas, p. 7.
  6. Belayche, "Religious Actors in Daily Life," p. 286.
  7. John Scheid, "Sacrifices for Gods and Ancestors," in A Companion to Roman Religion, p. 265.
  8. Fears, "The Cult of Virtues," p. 880.
  9. Livy 40.34.4; Fears, "The Theology of Victory at Rome," pp. 741–742, and "The Cult of Virtues," p. 835.
  10. Roman Coins Issued During the Reign of Emperor Hadrian, Dig4Coins.com.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.