Parazoa

Parazoa, hayvanlar aleminin Placozoa ve Porifera şubelerini kapsayan alt alemidir.

Parazoa
Bir sünger
Bilimsel sınıflandırma
Üst âlem: Eukaryota
Âlem: Animalia
Alt âlem: Parazoa
Şubeler

Porifera
Placozoa

Paleozoyik'den önce ortaya çıktığı varsayılan ve Kambriyen öncesinden de fosilleri bulunan canlı grubu zamanımızda da yaşamaktadır. Işınsal simetrili ya da simetrisiz çok hücreliler grubudur. Vücut hücreleri diğer hücrelerden farklı olarak, gerçek doku ve organlar oluşturmazlar. Duyu, sinir ve kas hücreleri yoktur, vücutta belirgin bir ön ve arka kısım bulunmaz. Bütün yaşamsal olaylar, birbirinden az çok bağımsız olan hücreler tarafından yapılır. Hücre farklılaşmaları diğer çok hücrelilerinkinden farklıdır.

Parazoa'nın diğer çokhücrelilerden bağımsız olarak bir hücrelilerin yakalı kamçı taşıyan koloniyal kamçılılardan türediği sanılmaktadır. Yakalı kamçı hücreleri bu gruptan başka çokhücrelilerde bulunmayan hücrelerdir, koanosit hücrelerinin oluşumunu sağlamışlardır. (Nielsen, 1985). Sesil yaşam ve kamçılı hücrelerin korunması sonucu su kanalları sistemini oluşmuştur. Embriyonik gelişim sürecinde dıştaki kamçıların iç tarafa göç ettiği ve koanositleri oluşturduğu kabul edilmiştir.

Parazoa'ya ait şubeler;

(bazı kaynaklarda tek Trichoplax adhaerens türünü içeren Placozoa şubesi, Agnotozoa'nın bir altalemi olarak ele alınmaktadır.) ve

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.