Paleo-Balkan mitolojisi

Paleo-Balkan mitolojisi, İlirya, Trakya ve Daçya mitolojileri de dahil olmak üzere eski zamanlarda Paleo-Balkan dillerini konuşan halkların sahip olduğu dini inançlar grubudur. [1]

At kültü

Trakya atlısı kültü, özellikle de bir avcı olarak tasviri (avlanan hayvanı elinde tutuyor ya da kovalıyor) Roma döneminde Balkano-Tuna bölgesinde yaygındı. [2] [3]

Paleo-Balkan mitolojisinin alt kümeleri

  • Arnavut mitolojisi
  • İlirya mitolojisi
  • Trakya dini
  • Daçya dini

Ayrıca bakınız

  • Zalmoksiyanizm

Kaynaklar

Alıntılar

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.