Oyrat

Oyratlar, Moğolistan'ın batısından Çin'in kuzeybatısına kara olan bölgede yaşayan Moğol kavmidir.

Oyratlar
Önemli nüfusa sahip bölgeler
Çin 250.000 (2013)
Moğolistan 205.000 (2010)
Rusya 183.000 (2010)
Diller
Oyratça (anadil), Moğolca
Din
Tibet Budizmi Şamanizm

15. ile 18. yüzyıllar arasında Moğol ovasında hakimiyetini kurdu. Çin ve Moğolistan'ın bir parçası olduktan sonra Moğolların bir kolu olduğu kabul edilip "Batı Moğollar" olarak adlandırılmaktadır. Fakat bugünkü Moğol milleti ile farklı olarak Rusya'da yaşayan Kalmıklar ile aynı kökten gelen bir kavimdir. Günümüzde Oyratların nüfusu 200.000 - 300.000 arasında olduğu söylenmektedir.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.