Otoburlar

Otoburlar bitkisel organizmaları besin olarak kullanan hayvanlardır. Karasal ortamdaki otobur formlarının esasını böcekler, kemirici memeliler, ve gevişgetirenler oluşturur.

Koyunlar herbivor (sadece otla beslenen) canlılardır.
Iki farklı otobur hayvan. Zürafalar uzun boyları ile ağaç yaprakları ile beslenirken, gergedanlar yerdeki otlar ile beslenirler.

Deniz ve tatlı sularda ise; fitoplanktonik organizmalarla beslenen küçük boylu kabuklular (Crustacea) ve yumuşakçalar (Mollusca) türleridir.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.