Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, iktisat, işletme, siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümlerini kapsayacak şekilde 1957 yılında kurulmuş fakülte. Bu bölümlere 1986 yılında öğretime başlayan Uluslararası İlişkiler Bölümü, dahil olmuştur. Öğrencilerini ulusal ve uluslararası düzeyde ekonomi ve toplum yönetimi hakkında geliştirmeye çalışan fakültenin, yalnızca lisans programları değil, Avrasya Çalışmaları, Orta Doğu Çalışmaları, Avrupa Çalışmaları gibi yüksek lisans ve doktora programları mevcuttur. 2007 itibarıyla 85 öğretim görevlisi olan fakültenin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nün genel prensibi olarak bütün programlarında eğitim dili İngilizcedir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ODTÜ İİBF A binasından bir görünüm.
Eğitim dil(ler)i İngilizce
Dekan Prof. Dr. Ramazan Sarı (2018-)
Bulunduğu Yer Ankara, Türkiye
Web sitesi http://feas.metu.edu.tr/

İktisat Bölümü

İktisat ve İstatistik Bölümü adıyla kuruldu. Bölüm bugünkü adını 1975 yılında, Uygulamalı İstatistik Bölümü kurulması ile aldı. 1999-2000 Bahar Döneminde bölümde 97 lisans ve 7 yüksek lisans öğrencisi öğrenim görmektedir. Bölümde 30 tam zamanlı öğretim üyesi ve 27 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölüm, devlet yapısı içinde çeşitli görevlerde deneyim kazanmış iktisatçılar tarafından verilen seçmeli derslerle kalite çıtasını yüksek tutmaktadır.

İşletme Bölümü

1957 yılında kurulan bir bölümdür.

Fakültenin ilk programları olan İş İdaresi, Endüstri İdaresi ve Amme İdaresi arasında ilk ikisi İşletme Bölümü'nün, Amme İdaresi ise şimdiki Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nün temelini oluşturmuştur. İşletme Bölümü'nün normal lisans programına ek olarak SUNY Binghamton Üniversitesi'yle ortak lisans programı da bulunmaktadır. Yüksek lisans seviyesinde Tezli ve Tezsiz MBA programlarına ek olarak bir de Yöneticiler için MBA (Executive MBA) programı bulunmaktadır. Doktora seviyesinde Finans ve Muhasebe alanlarında programları bulunmaktadır. Bölümün toplam öğrenci sayısı 600 civarındadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

1956 yılında kurulan bölüm, ODTÜ'de kurulan ilk bölümlerden biridir.

Lisans programının yanında "Siyaset Çalışmaları" ve "Yönetim Çalışmaları" olarak iki adet yan dal programı eğitimi de verilmektedir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programı, EAPPA (Avrupa Kamu Yönetimi Akreditasyonu Derneği) tarafından akredite edilen ilk ve tek kamu yönetimi bölümüdür. Bölüm mezunları dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye siyasetinde, bürokrasisinde ve diplomasisinde önemli pozisyonlarda yer almaktadır. Normal lisans programında ek olarak SUNY Binghamton Üniversitesi'yle ortak lisans programı olan Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler lisans programına da Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyeleri ders vermektedir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.