Normoblast

Normoblast (veya eritroblast) hâlâ hücre çekirdeği barındıran bir alyuvar (eritrosit) tipi. Normal bir eritrositin anlık öncülüdür.

Bir normoblastın gelişimi dört evreye ayrılır: Pronormoblast, Bazofilik normoblast, Polikromatik (veya polikromatofilik) normoblast, Ortokromatik (veya ortokromatofilik) normoblast.

Ayrıca bakınız

  • Eritropoiez
  • Hematopoiez
  • Pluripotent hemopoetik hücre


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.