Normalite

Bir litre çözeltide çözünmüş halde bulunan maddenin eşdeğer gram sayısı.

Birimi normaldir. N simgesiyle gösterilir. Kısaca Formülü Molarite x Tesir Değerliği'dir

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.