Nicolas-Théodore de Saussure

Nicolas-Théodore de Saussure, bitki fizyolojisiyle ilgilenen ve alanındaki çalışmalarıyla önemli gelişmelere imza atmış İsviçreli bir kimyagerdir.

Horace-Bénédict de Saussure'ün en büyük oğludur. Cenevre'de doğmuştur. Toplumdan kaçınmış ve sessiz sakin bir hayat sürmüştür; ancak ataları gibi o da Cenevreli temsilciler konseyine üye olmuş ve toplumsal ilişkilerle yakından ilgilenmiştir. Yaşamının geri kalanında tamamen inzivaya çekilmiş ve doğduğu şehirde ölmüştür.

Henüz gençken, Nicolas-Théodore babasının Alplere yaptığı gezilerde ona eşlik etmiş ve fiziksel durumların saptanması konusunda yardımcı olmuştur. Lavoisier'in keşifleriyle kimyaya ilgi duymaya başlamıştır, fakat hiçbir zaman onun kadar iyi olamayacaktı. Temel organiklerle ilgili analiz süreçlerindeki gelişmelerde önemli rol oynamıştır; etanol, eter ve bunlarla benzer içeriği olan maddelerin bileşimini bulmuştur. Ayrıca nişastanın şekere dönüştürülmesi ve fermantasyonla ilgili çalışmalar yapmıştır. Yayınlanan 36 adet makalesinin büyük çoğunluğu kimya, bitki fizyolojisi, toprağın yapısı ve bitkisel yaşam hakkındadır. Makaleleri daha sonra, "Bitkisel yaşamla ilgili kimyevi çalışmalar" (Recherches chimiques sur la vegetationism) adı altında kitap haline getirilmiştir.

Saussure, gelişme halindeyken bir bitki kümesindeki büyümenin yalnızca karbondioksit alımından değil aynı zamanda su alımından da kaynaklandığını göstermiştir. Böylece fotosentezin genel şeması ortaya çıkmış oldu.

Birer bitki türü olan Saussurea ve Saussuria onun adından esinlenerek adlandırılmıştır.

Kız kardeşi Albertine Necker de Saussure ise önemli kadın yazarlarındandır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.