Nicelik

Nicelik, öbeksel ya da bireyli yapıların bir özelliğidir. Nicelikler, "az", "çok", "eşit" tanımlarıyla, bir ölçüt temel alınarak karşılaştırılırlar. Nicelik, felsefenin konusu olmuş birçok temel sınıflandırmadan biridir.

Nicelikte öbek ve birey ayrımı önemlidir. Bu sayede, bağlılık (süreklilik) ve kopukluk arasındaki ayrım belirlenir.

Bireyli yapılar ele alındığında, kopukluk, tekillik, bölünmezlerine bölmek gibi tanımlamalar akla gelir (örn. ordu, kuş sürüsü, kalabalık). Diğer taraftan, öbekler söz konusu ise, bağlılık, süreklilik, birleşiklik, bölünebilenlere bölüp durmak akla gelmelidir (örn. madde, kütle, sıvı, ağaç).

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.