Neoaves

Neoaves, Paleognathae (ratit ve akrabaları) ve Galloanserae (ördek, tavuk ve akrabaları) hariç tüm modern kuşları (Neornithes veya Aves) içeren bir kladdır.[1] Bilinen yaklaşık 10.000 modern kuş türünün neredeyse %95'i neoaves kladına dahildir.[2]

Neoaves
Yaşadığı dönem aralığı: 69-0 Ma
Maastrihtiyen-Günümüz 
Sığırcık (Sturnus vulgaris)
Bilimsel sınıflandırma
Âlem: Animalia
Şube: Chordata
Sınıf: Aves
İnfra sınıf: Neognathae
Klad: Neoaves
Sibley et al., 1988
Kladlar
  • Mirandornithes
  • Strisores
  • Opisthocomiformes
  • Columbaves
  • Gruimorphae
  • Ardeae
  • Telluraves

Çeşitli neoavyan grupların erken çeşitlenmesi, Kretase-Tersiyer yok oluşu[3][4] sırasında çok hızlı gerçekleşti ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini çözme girişimleri, başlangıçta birçok tartışmaya yol açtı.[5][6]

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.