Nakit akışı

Nakit akışı, paranın iş, proje veya finans alanında hareketine verilen isimdir. Nakit akışı belirli bir zaman dilimi içerisinde hesaplanır. Nakit akışı bir şirketin değerini ve durumunu hesaplamada da kullanılır.

Firmalarda nakit akışı ile nakit tutma arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmaktadır. Buna göre nakit akışı yüksek olan firmalarda nakit tutma oranın yüksek olarak gerçekleştiği görülmektedir. Nakit akımı ve nakit tutma ilişkisi endüstri dalına göre farklılık gösterebilmektedir.[1]

Kaynaklar

  1. Yücel, Emel. (2016). "İmalat Sanayi Firmalarının Nakit Tutma Dinamikleri"(Cash Holding Dynamics of Manufacturing Firms), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), p.103-117. http://sbd.dergi.anadolu.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/468-published.pdf
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.