N/A

N/A ya da n/a, tablo ile bilgilendirmede kullanılan İngilizce bir kısaltma. Üç farklı anlamı vardır.

Not applicable

Uygulanabilir değil anlamına gelir. İki veya daha fazla elemanın birbiriyle uyuşmadığını, ilgisi bulunmadığını, bunlarla işlem yapılamayacağını ifade eder. Sonuç uygulanabilir değildir. Örneğin, bir spor müsabakası sonuçları tablosunda satırların ve sütunların başında takım isimleri bulunur ve aynı takım kendi ismiyle karşılaşırsa tabloda X sembolüyle veya n/a ifadesiyle gösterilir.

No answer

Cevap yok anlamına gelir. Cevabı bilinmeyen veya belli olmayan işlemlerin sonucu n/a ifadesiyle gösterilir.

Not available

Mevcut değil anlamına gelir. Herhangi bir ögenin ya da komutun mevcut olmadığını göstermek amacıyla kullanılır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.