Nüfus sayımı

Nüfus sayımı; ev, meslek, eğitim düzeyi, çocuk sayısı gibi alanları kapsayan özellikleriyle ülke nüfusunun nicel ve nitel durumunu belirlemek amacıyla belirli aralıklarla yapılan sayım.

Hollanda'da bir nüfus sayımı (1925)

Nüfus sayımının ilk çağdaş örneklerine 17. yüzyılda rastlanmaktadır.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.