Monolog

  • Bir oyunda, kişilerden birinin kendi kendine yaptığı konuşmadır.
  • Dinleyicilere bir kişinin anlattığı, genellikli güldüren olaydır.
  • Dinleyicilere bir kişinin daha önce kayda almış olduğu bir olayı vs. canlandırarak anlatmasıdır.
  • Tek kişilik oynanan oyundur.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.