Model (soyut)

Bir soyut model (veya kavramsal model), değişken bir takımın veya aralarındaki niceliksel veya mantıksal ilişkinin bir takımı ve değişken bir takım ile bir şeyi sunan zihinde oluşturulan kavram. Modellerin içindeki bina edilmiş duyumların bilimsel teroilerin önemli parçası ve bunların süreci hakkında idealize edilmiş mantıksal iskeletin içindeki sebepleri olanaklı kılmak için inşa etmesi. Burada idealleştirilen, bazı ayrıntılarda yanlış olduğu bilindirilen (veya tamamlanmamış) açık varsayımları yapabilen model anlamına gelir. Örneğin varsayımlar modeli kolaylaştırırken, aynı zamanda kabul edilebilir eksiksiz çözümlerin üretimine izin veren zeminin üstünde doğrulatılan aşağıda tanımlananlar gibi varsayımlar.

Örnekler

Matematiksel modeller

Temel makale: Matematiksel model

Potansiyel bir alanda bir parçacığın modeli. Bir zamanın bir fonksiyonu gibi uzayda x: RR3 koordinatları verilen bir fonksiyon tarafından modellenen bir yörüngeyi tarif eden kitlenin noktası olan kitlenin bir noktası m gibi biz bu modelde bir parçacığı düşünürüz. Potansiyel alan V:R3R fonksiyonu ve diferansiyel denklemlerin bir çözümü olan yörünge tarafından verilir.

Bu modelim, örneğin, gezegen hareketlerinin modeli gibi kullandığımız zaman, kullandığımız modelde olan birçok sebepte kesinlikle yanlış olduğu bilinen bir kitle noktası olan bir parçacığı varsaydığına dikkat edin.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.