Mibzer

Mibzer, tohum atma amacıyla kullanılan bir tarım aletidir.

Türkiye'de bir parkta sergilenen eski bir mibzer

Traktör ya da başka bir çekici ile çekilebilen tekerlekli ve tohumun konuladuğu hazneden oluşur. Toprağa homojen dağılımda istenen miktarda tohumu belirli bir derinliğe atmada kullanılan önemli bir tarım makinasıdır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.