Metot

  • Metot, (Fransızca Méthode 'dan) bir amacın gerçekleştirilmesi için izlenen yol ya da usuldür. Yöntem, düzen, tarz, usul.
  • Metot Etüdü, daha kolay, ucuz ve etken yöntemlerin geliştirilmesi amacıyla mevcut yolların sistematik incelenmesi.
  • Metot oyunculuğu, tiyatro ve sinemada aktörün canlandırdığı karakterin düşünce ve duygularını içselleştirmesine dayanan oyunculuk tarzı.
  • Metot (müzik), müzikte belirli bir enstrümanın öğretilmesi amacıyla hazırlanmış kitap (ör: Mandolin metodu)
  • Methot (film), Duncan Roy'un yönettiği 2004 tarihli sinema filmi.
  • Metot (programlama), bir bilgisayar programının belirli bir amacı gerçekleştiren kısmı.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.