Mesozoa

Mesozoa, solucan benzeri parazitik canlıları kapsayan hayvanlar şubesidir.

Mesozoa
Bilimsel sınıflandırma
Domain: Eukaryota
Âlem: Animalia

Denizlerde yaşayan omurgasız hayvanlarda iç parazit olarak yaşarlar. Vücutları 2 hücre tabakasından oluşmuştur, endoderm ve mezoglea bulundurmazlar. Çok hücreli basit organizasyonlu canlılardır. Vücutlarının iç tarafı üreme hücreleri dış tarafı ise silli hücrelerle kuşatılmıştır.

Mesozoa, Rhombozoa ve Orthonectida gruplarını kapsar.

  • Rhombozoa grubu,

Yumuşakçaların karındanbacaklılar sınıfında bulunan türlerin nefricium kanallarında yaşarlar. Oval larva şekilleri bulunmaktadır. Bu larva çok sayıda madde ile dolmuş sil bulundurmayan apikal hücreler ve vücut yüzeyini kapatan silli hücrelerden meydana gelmiştir.

  • Orthonecta grubu,

Larvaları morfolojik açıdan tek hücreli sillilere benzer. Ergin vücudundan ayrılan larva bir süre yalnız yüzer daha sonra yeni konukçuya tutunur ve orada erginleşir.

Her iki grupta da başkalaşım (metamorfoz) görülmez.

Tarihte, Mesozoa, Agnotozoa'nın alt alemi olarak kabul edilmiştir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.