Megabit

Megabit , bilgisayarlarda ya da veri iletiminde kullanılan bir ölçü birimidir. Mega ön eki Uluslararası Birimler Sistemi'nde (SI) 106 (1 milyon) çarpımını ifade etmektedir.

Bit Birimleri
SI önek Binari önek
Ad Standart
Si
İkilik kullanım Ad (Sembol) Değer
kilobit (Kbit)103210 kibibit (Kibit)210
megabit (Mbit)106220 mebibit (Mibit)220
gigabit (Gbit)109230 gibibit (Gibit)230
terabit (Tbit)1012240 tebibit (Tibit)240
petabit (Pbit)1015250 pebibit (Pibit)250
eksabit (Ebit)1018260 eksbibit (Eibit)260
zettabit (Zbit)1021270 zebibit (Zibit)270
yottabit (Ybit)1024280 yobibit (Yibit)280

1 Megabit = 106 bit = 1.000.000 bit=1.000 kilobit

Megabitin uluslararası sistemdeki ortak sembolü Mbit ya da Mbdir.

8 bitin 1 bayt ettiği göz önünde bulundurulursa,1 Mbit yaklaşık olarak 125.000 bayt veya 122 kilobayt'a (kiB) (125.000/1024 = 122, 1 kilobayt 1024 bayttır) denk gelir.

Megabit genel olarak bilgisayar ağı ve telekomünikasyon sistemlerinin data transfer hızlarını belirtmek için kullanılır. Bunun yanında megabit, birim zamanda transfer edilen veri miktarını ifade etmek için de kullanılmaktadır (100 Mbit/s gibi). Hızlı- Ethernet bağlantıları ve 10 Mbit/s internet bağlantı servisleri üzerinden transfer edilen dosya büyüklükleri megabit ile ölçülür. Bir saniyede bir megabayt(1000 kB)'lık transfer hızı elde edebilmek için saniyede sekiz megabitlik transfer hızına sahip olan ağ bağlantısına ihtiyaç duyulur. İnternet bağlantı hız değerlerinin kBps veya mBps şeklinde ifade edilmesi, internet kullanıcıları için kafa karıştırıcı olabilir. Örneğin, 2 mbps internet sadece 250 kB'a eş değerdir.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.