McMillan Brothers Rifle Company

McMillan Brothers Rifle Company, ABD merkezli bir silah şirketi.

MCMillan Tac-50 Keskin Nişancı Tüfeği. Adından da anlaşılacağı gibi, şirketin 50BMG kalibresindeki ilk tasarımlarından biridir.

"McMillan Group" şirketinin ilk adımları Gale McMillan'ın 1973'te girdiği yarışlarda kendi kullanımı için kundak üretmesiyle ve daha sonraki yıllarda başka kişilerden de kundak üretmesi için sipariş almasıyla başlamıştır.

Şirket 1980 yılında ilk keskin nişancı sistemi olan McMillan Tac-50'yi tasarlayarak üretimine başlamıştır. Silah günümüzde ABD, Kanada, Fransa ve Türkiye tarafından kullanılmaktadır. Şirketin ürettiği silahların kendine özgü Bolt ve tetik sistemleri bulunmaktadır. Bolt'un dış görünüşü de kendine özgüdür. Şirket dünyada çok ünlü bir kundak üreticisi olup prensip olarak hiçbir modelinde ahşap kundak kullanmamaktadır. Şirket başka firmaların ürettiği silahlara da özel tasarım kundaklar üretmektedir.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.