Mathematics Genealogy Project

Mathematics Genealogy Project, (Türkçe: Matematik Şecere Projesi) matematikçilerin akademik şeceresi için web tabanlı bir veritabanıdır.[1][2] 31 Aralık 2020 itibariyle, araştırma düzeyinde matematiğe katkıda bulunan 263.562 matematik bilimcisi hakkında bilgi içeriyordu. Tipik bir matematikçi için, proje girişi mezuniyet yılını, tez başlığını (Matematik Konu Sınıflandırmasında), alma mater'ını, doktora danışmanını ve doktora öğrencilerini içermektedir.[3][4]

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.