Makedonya (Roma eyaleti)

Makedonya eyaleti (Macedonia) Romalı general Quintus Caecilius Metellus'un Makedon Andriskos'u MÖ 148'de yenilgiye uğratmasının ve bölgede Roma tarafından kurulmuş dört kukla cumhuriyetin dağılmasının ardından MÖ 146 yılında kuruldu. Eyalet Epirus, Tesalya, İllirya'nın bazı bölümleri ve Trakya'dan oluşuyordu.

120 yılı civarlarında Makedonya eyaleti

Diocletianus'un 3. yüzyılın sonlarında yaptığı reformalrın ardından Epirus eyaletten ayrıldı ve 4. yüzyılda Makedonya eyaleti güneyde "Macedonia Prima" ve kuzeyde "Macedonia Salutaris" olarak ikiye ayrıldı. Bu eyaletlerin hepsi de 318'de İlliryum idari bölgesine dahil edilen üç psikoposluktan biri olan Makedonya psikoposluğuna bağlıydı. 379'da İlliryum idari bölgesi Batı ve Doğu İmparatorlukları arasında bölündü. Makedonya eyaletleri Doğu İlliryum'a dahil edildi. 395'te imparatorluğun ebediyen bölünmesinin ardından Doğu Roma İmparatorluğu'nun içinde kaldı.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.