Lipovanlar

Lipovanlar veya Lippovanlar (Rumence: livopeni, Ukraynaca: Липовани [Lipovani], Rusça: Липовáне [Lipovanye], Bulgarca: липованци [Lipovantsi]), Rus kökenli ve "Eski İnanış"a sahip, Moldova Prensliği döneminde Rus Ortodoks Kilisesi'ne muhaliflerin 18. yüzyılda göç etmesi sonucu Dobruca ve Muntenya'nın doğu bölgelerine yerleşmiş bir halk. 2002 Rumen nüfus sayımına göre, Dobruca'da yaşayan 21.623, Romanya'da yaşayan 35.791 Lipovan (Lippovan) vardır.

Lipovanların gayriresmî bayrağı

Etimoloji

Kabul gören görüş, ismin günümüz Romanya'sına göç eden muhaliflerin lideri Filipp Pustosviat'tan (1672-1742) geliyor oluşudur. Bu muhaliflere Flippovani adı verilmiş daha sonra da Livopen olarak kısaltılmışı kullanılmıştır. İsim için diğer fikirler ise Slavik bir kelime olan Липа için lipa yani " ıhlamur ağacı " anlamında ya da " Filippovka " olarak Saint Philip'e adanmış bir tatil adı olarak düşünülmektedir.

Tarihçe

Lipovanlar, Rus Ortodoks Kilisesi muhalifleri olarak, 18. yüzyılda Rusya'dan göç etti. Moldova Prut Nehri kıyısında ve Tuna Deltası'na yerleşti. Patrik Nikon yönetimi sırasında yapılan Rus Ortodoks Kilisesi reformları öncesindeki güçlü dini gelenekleri korudular. Patrik tarafından 1652 yılında ibadette yapılan değişiklikler sonucu bazı inançlılar "eski yol" adıyla yeni bir tarikat oluşturdu. İnsanları eski Rusça konuşmaya, haç çekerken iki parmak kullanmaya ve sakallarını uzatmaya davet ettiler. Bunun sonucu olarak Rus hükûmeti ve Ortodoks Kilisesi, onlara eziyet etmeye başladı ve sonuç olarak tarikat mensuplarını yakarak cezalandırdılar ve bazı intihar vakaları sonucunda da tarikat mensupları göç etmek zorunda kaldı. 1876 ​​yılında, Lipovanlar zulümden kaçmak için Romanya'ya göç etti ve Skoptsy mezhebine katıldılar. İlişkiler son zamanlarda geliştirilmiş olmasına rağmen Lipovanlar, Rus Ortodoks Kilisesi tarafından bölücü olarak kabul edildi.

Lipovan etnik haritası

Nüfus

Ukrayna'da Lipovan topluluğunun ana merkezi Aziz Nicholas adında kendilerine ait bir kiliseninde olduğu Vilkovo kasabasıdır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.