Lapithler

Lapithler. Savaşçı bir Teselya kavmidir. Kralları Ixion'dan ötürü Centaurlar'la hem komşu hem de akraba sayılırlar. CentaurlarPeirithoos'un düğününe davet ederler. Centaurlar burada bulunan kadınlara ve hatta gelinin kendisine açıkça sarkıntılık edince, sanat ve edebiyatta sıkça işlenen Centaur Çatışması patlak verir. (bknz: Centaurs Savaşı)

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.