Knot

Knot (/nɒt/), saatte 1 deniz miline (nm) eşit hız birimi. Tam olarak saatte 1,852 kilometreye, yaklaşık olarak saatte 1.15078 kara mili ve saniyede 0,514 metreye eşittir. Yaygın olarak denizcilik ve havacılıkta kullanılır.

Knot sözcüğü İngilizcede düğüm anlamına gelir. Bu sözcüğün kullanılmasının nedeni eskiden gemi hızlarının, denize sarkıtılan halatların üzerlerine belli aralıklarla atılmış düğümlerin sayılması suretiyle parakete aracıyla ölçülmesiydi. Parakete savlası üzerindeki düğümlere de knot denir.

Tanımlar

1 uluslararası knot =
1 deniz mili bölü saat (tanıma göre),
1.852 Kilometre bölü saat (tam olarak),
0.514 metre bölü saniye,
1.151 mil bölü saat (yaklaşık olarak).

1,852 km, uluslararası kabul edilen deniz milinin uzunluğudur. ABD uluslararası tanımı 1954'te kabul etmeden önce ABD deniz mili (1.853.248 m) idi. Birleşik Krallık ise uluslararası deniz mili tanımını 1970'te kabul etmeden önce Birleşik Krallık Amiral deniz mili (6,080 ft [1,853.184 m]) idi.

Gemilerin hızı akışkanlar ile ilgilidir. Onların seyahati (tekne hızları ve rüzgâr hızları) knot ile ölçülür. Uygunluk için, navigasyonel akışkanların hızları (gelgit akışları, nehir akışları ve rüzgâr hızları) da knot ile ölçülür. Bu yerdeki hız (havadaki cismin yere göre hızı) ve uzak bir noktaya doğru ilerleme oranı ("hız artışı") da knot olarak verilir.

Yaygın olarak kullanılan bazı hızların dönüşümleri
m/snkm/samphknotft/sn
1 m/sn = 13.62.2369361.9438443.280840
1 km/sa = 0.27777810.6213710.5399570.911344
1 mph = 0.447041.60934410.8689761.466667
1 knot = 0.5144441.8521.15077911.687810
1 ft/sn = 0.30481.097280.6818180.5924841

(Tabloda kalın yazılan değerler hassastır.)

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.