Kinder, Küche, Kirche

Kinder, Küche, Kirche (3 K), Türkçesi "Çocuk, Mutfak, Kilise" olan bir Alman slogandır. Bu slogan 1945'ten önceki bir Alman ailesine mensup bir kadının ideal modelini belirtir.

Kelime kökeni

İfade kökeni, yaygın bir kanaate gore ya son Alman İmparatoru olan Wilhelm II, ya da onun ilk eşi olan İmparatoriçe Augusta Victoria atfedilir. Ancak bazı kaynaklarla bu kelime kökeninin daha eskiye dayandığını gösteriyor. 16 yüzyılda yaşamış olan Wander Johannes Mathesius[1] 1810 yılında ortaya çıkacak "Eine gute Hausfrau şapka fünf K zu besorgen. Kammer, Kinder, Küche, Keller, Kleider" sözünü söylemiştir. Anlamı, "İyi bir ev kadını olmak isteyen bir kişi bu beş K yi uygulamak zorunda: oda, çocuk, mutfak, bodrum, giysi" dir. Ancak bu sözün kullanımı 19. yüzyılda yoğunlaşmıştır.

Nazi Almanyası'nda kullanımı

Bu dönemde ise bu slogan pratikte devlet tarafından uygulandı. Hitler'in 1933 yılında iktidara geldikten 9 ay sonra yeni evlenen çiftler için yasalar çıkarıldı. Bu yasalar ile doğan çocuk için teşvik primi verilecekti. Bu yasa ile kadınların sadece ev işleri ile uğraşması amaçlanmıştır.

Kadınları bu amaçla örgütlenmesi için iktidara gelinmeden önce çalışmalara başlatılmış ve bu amaçla Nasyonal Sosyalist Kadın Örgütü 1931 yılında kurulmuştur. Bununla birlikte bu kurallara en uygun hareket eden kadınlara Alman Annesi Onur Haçı verildi.

Kadınların tıp, hukuk, kamu hizmeti gibi birçok meslek gruplarında yalnız erkekler için ayrılmış kontenjan vardı. Bunun yanında kadınlar askere alınmıyordu. Ancak Almanya, II. Dünya Savaşı sonlarında savaşacak ve silahlı kuvvetlere ekipman sağlayacak işçi sağlanamıyordu. Bu yüzden parti, kadınları hem askere hem de işçi olarak almaya başladı.

İkinci Dünya Savaşı sonrası

Savaş sonrasında Almanya'da bu sloganı savunan Anti-Feminist kişiler ve yazılar olmuştur. Ancak bu slogan eskisi gibi bir devlet politikası olmaktan çıkmış sadece tartışma ortamında dile getirilmiştir.

Kaynakça

  1. Deutsches Sprichwörterlexikon: Ein Hausschatz für das deutsche Volk. A bis Gothen, Volume 1.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.